TAKUU

TRIFITEK mittalaitteiden takuuaika on normaalisti 2 vuotta (24kk) tuotteen ostopäivästä. Takuuhuollon saa ainoastaan esittämällä alkuperäisen tuotteen maksua osoittavan tositteen tai jälleenmyyjän asiakkaalle antaman kassakuitin, josta selviää myyjä, tuotenimi sekä ostopäivämäärä. Asiakas toimittaa laitteen itse huoltoon maahantuojalle. Tuotteen takuu- korjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa asiakas ja palautuskulut maahantuoja.

Takuu ei korvaa huoltoa, mikäli vahinko tai tuotteen vika perustuu seuraaviin seikkoihin:

– virheellinen käyttö, tai tuotteen käsittely tai käyttö vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita ja / tai muita asian- omaisia käyttöön liittyviä asiakirjoja mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteen virheellinen varastointi, pudottaminen tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut.

– ruostuminen, lika, vesi tai hiekka.

– muun, kuin TRIFITEK huollon suorittamat korjaus-, muutos- tai puhdistustyöt.

– yhteensopimattomien varaosien käyttö (esim. paristot).

– onnettomuudet, vahingot tai muut syyt, joihin Trifitek Finland Oy ei voi vaikutaa.

– ilman etukäteen annettua suostumustamme tehdyistä kolmannen osapuolen suorittamista korjaustoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia.

Mikäli laitteesi tarvitsee takuuhuoltoa ole yhteydessä ensisijaisesti myyjään ja tarvittaessa maahantuojaan (yhteystiedot alla). Mikäli laite on välttämätöntä lähettää maahantuojalle takuukorjaukseen, varmista, että laite on pakattu huolelli- sesti (takuu ei kata kuljetuksessa syntyneitä vaurioita), liitä tarkka kuvaus laitteen viasta sekä ostokuitti.

Maahantuoja/Valmistuttaja:

Trifitek Finland Oy

Uusituvantie 6

62800 Vimpeli – FINLAND

Gsm. 050 – 583 5113

Sähköposti: info(@)trifitek.com

Takuuaikana ilmenneet materiaali- tai valmistusvirheistä aiheutuneet viat korjataan joko korjaamalla vikaantunut osa, tai vaihtamalla se uuteen, harkinnan mukaan. Takuu ei kata vaatimuksia kauppahinnan alentamisesta, kaupan purka- misesta, eikä korvausvaatimuksia vahingoista – suorista tai välillisistä. Takuun puitteissa korvatulle tai kunnostetulle tuotteelle maahantuoja myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka.